Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 04-05 oraz 11-12 września 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.
Szkolenie prowadzone jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2021 poz. 413).

Szkolenie odbędzie się:
• część teoretyczna w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting w dniach 04-05 oraz 11 września 2021 r.
- 04.09 w godzinach 9.00 – 14.30 (rejestracja uczestników od godziny 8.45)
- 05.09 w godzinach 9.00 – 14.30 (rejestracja uczestników od godziny 8.45)
- 11.09 w godzinach 9.00 – 15.00 (rejestracja uczestników od godziny 8.45)
• część praktyczna w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1 w dniu 12.09.2021 r. w godzinach 9.00 do 11.00 (rejestracja uczestników będzie trwała od godziny 8.00)
• egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2021 r. w godz. 11.15 – 11.45 (po zajęciach praktycznych) w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków
:
1. pozostanie zalogowanym na platformie w czasie trwania szkolenia online (od rozpoczęcia do zakończenia),
2. wpisanie się na listę obecności za każdym razem, gdy pojawi się na ekranie formularz listy obecności w czasie trwania szkolenia online,
3. uczestniczenie w zajęciach praktycznych.

Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Wymagania techniczno-organizacyjne uczestnictwa w szkoleniu:
• posiadanie komputera lub laptopa, z możliwością korzystania z połączenia sieciowego,
• zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (nie jest wymagane instalowanie dodatkowych aplikacji),
• stabilnego łącza internetowego, najlepiej podłączonego bezpośrednio do komputera (połączenie przez Wi-Fi może być niestabilne),
• indywidualnego adresu mailowego (podanego w karcie zgłoszenia).


Jednocześnie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na czas trwania szkolenia jest zobowiązane udostępnić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa bezpośredni dostęp on-line do prowadzonego szkolenia.
Należność za udział w szkoleniu 450 zł/ brutto.
Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków;
BGK nr: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 z dopiskiem „Ś.O.R. podstawowe” i podaniem nazwiska uczestnika do dnia 30.08.2021 r. Brak możliwości uiszczenia opłaty gotówką w dniu egzaminu.


Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia (oprócz sprawdzania katalogu „skrzynka odbiorcza” prosimy także o sprawdzanie innych katalogów poczty email, w tym szczególnie katalogów „spam” / „śmieci”. Zdarza się, że niektóre serwery traktują korespondencję wysyłaną z platformy ClickMeeating jako spam).
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) w formie skanu lub zdjęcia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona (30 osób w grupie), warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokonanie przelewu w określonym terminie.
Na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie obowiązuje nakaz stosowania środków ostrożności związanych z pandemią Koronawirusa oraz bezwzględne noszenie maseczek na terenie CDR Kraków.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 12/ 424 05 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa