Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło patronatem honorowym Ogólnopolską kampanię edukacyjną „RAK UV” oraz podjęło działania dotyczące przekazania informacji jak najszerszemu gronu odbiorców wśród rolników, sadowników, mieszkańców wsi oraz osób wykonujących pracę zawodową na otwartej przestrzeni w sektorach związanych z rolnictwem.


Linki do materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. kampanii:
- FILM
- STRONA INTERNETOWA „RAK UV”
- STRONA INTERNETOWA „AKADEMII CZERNIAKA”


Materiały do pobrania:
- PLAKAT
- ULOTKA

 


plakat