Informujemy, że termin nadsyłania prac malarskich inspirowanych kapliczkami przydrożnymi w Konkursie „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” został wydłużony do 30 listopada

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 10 lipca ogłosił konkurs malarski dla twórców ludowych „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych”, którego celem jest popularyzacja charakterystycznych dla twórczości ludowej dziedzin sztuki zachowanych w kapliczkach przydrożnych, a także wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, wzbudzenie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym zachowanym w kapliczkach. Uczestnicy mają za zadanie przeanalizować najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące estetykę wybranych obiektów i na ich podstawie stworzyć swoje autorskie realizacje malarskie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.

Kapliczki i krzyże przydrożne są zabytkiem kultury i ważnym nośnikiem tradycji lokalnych społeczności. Wymiernym efektem konkursu będzie odświeżenie wizerunku starych, zaniedbanych do tej pory kapliczek lub uatrakcyjnienie już odnowionych. Projekt ma również na celu zbadanie i udokumentowanie walorów artystycznych kapliczek przydrożnych Archidiecezji Częstochowskiej oraz udostępnienie zdobytych wniosków i materiałów dla szerszego grona odbiorców. Powstanie internetowa baza danych, docelowo o charakterze ogólnopolskim.

Pula nagród w wysokości 10 000,00 zł czeka na Laureatów!

Zachęcamy wszystkich twórców ludowych z całego kraju do wzięcia udziału. Jeszcze jest czas, by przysiąść do płótna, zainspirować się konkursowymi obiektami lokalnego kultu religijnego i wziąć udział w rywalizacji.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, za zajęcie I miejsca – 5 000,00 zł, II – 3 000,00 zł, III – 2 000,00 zł oraz wyróżnienia ufundowane przez Oddział Regionalny w Częstochowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wiecej informacji na stronie NIKiDW