W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach operacji pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. 

 

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania uczestników przez przedstawicieli organizatorów Panią Dyrektor Jolantę Brudnik z CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Panią Dyrektor Wiolettę Kilar z IG UP Kraków. Konferencja miała charakter zdalny, miejscem prowadzenia transmisji z obrad była aula Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło ponad stu uczestników.

Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych. Pierwsza sesja zatytułowana była „Nowe koncepcje rozwoju obszarów górskich i podgórskich”. W jej ramach swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWIR PAN), Olga Gałek (Fundacja MiLA) oraz Dorota Goetz (LGD Partnerstwo Ducha Gór). W ramach sesji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z możliwością implementacji koncepcji Smart Villages w rozwoju wiejskich obszarów górskich i podgórskich oraz zastosowaniem koncepcji marki lokalnej jako integratora i stymulanty tego rozwoju. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Jadwigę Berbekę (UEK Kraków).

Druga sesja nosiła tytuł „Funkcjonowanie działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich”. W jej trakcie wygłoszone zostały trzy wystąpienia. Ich autorami byli: dr Mariusz Cembruch-Nowakowski (UP Kraków), Bogdan Pomianek (MRiRW) oraz dr Robert Faracik (UP Kraków). Zaprezentowane zostały podstawowe fakty statystyczne dotyczące obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wiejskich terenów górskich i podgórskich, kwestie związane z polityką wsparcia tych regionów prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szczególna rola walorów naturalnych i kulturowych w rozwoju omawianych regionów. Dyskusja kończąca sesję prowadzona była przez prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka (UJ Kraków).

Ostatnia sesja była zatytułowana „Działania przedsiębiorcze i rozwojowe na obszarach górskich i podgórskich”. W jej trakcie zostały przedstawione referaty dr Małgorzaty Zdon-Korzeniowskiej (UP Kraków), dr Sławomira Dorockiego (UP Kraków) i prof. dr hab. Michała Żemłę (UP Kraków). Wystąpienia były skoncentrowane na opisie teoretycznym działań przedsiębiorczych w kontekście obszarów górskich, a także na wskazaniu przykładów dobrych praktyk. Zaprezentowane zostały m.in. koncepcje biegunów wzrostu i produktów sieciowych. Omawiając problematykę rozwoju obszarów górskich w sposób naturalny wiele uwagi poświęcono kwestiom turystyki, a zwłaszcza turystyki zimowej. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr hab. Tomasza Rachwała (UP Kraków).

Uczestnicy Konferencji otrzymali w ramach materiałów konferencyjnych pliki ze wszystkim prezentacjami zaprezentowanymi podczas obrad, a także opracowanie „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości” przygotowane przez zespół autorski z IG UP Kraków.

{gallery}2021/74{/gallery}

Do pobrania:

„Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości”