Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie zprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Konkurs ma na celu promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl

Do popbrania:
- regulamin
- plakat

krus baner