W dniach 30.09-01.10.2013 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie było kontynuacją wcześniejszych spotkań z zakresu ekonomii społecznej.

 

W szkoleniu uczestniczyli doradcy rolni oraz przedstawiciele lokalnej grupy działania, którzy na co dzień współpracują z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich oraz zajmują się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących współpracy organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich z administracją publiczną, zwłaszcza samorządem lokalnym. Szkolenie poprowadziła pani Jadwiga Pauli – ekspert z zakresu ekonomii społecznej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania i koordynowania partnerstw lokalnych.

Podczas szkolenia szczególna uwaga została poświęcona możliwościom finansowego i pozafinansowego wsparcia wiejskich organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny oraz budowaniu dobrych relacji i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie było okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie ekonomii społecznej oraz ukazało ogromną rolę doradców rolnych  w aktywizacji mieszkańców wsi i kreowaniu lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Zarówno merytoryczna jak też organizacyjna część szkolenia została oceniona bardzo wysoko. Doradcy wskazali też na dalszą potrzebę poszerzania wiedzy w omawianym zakresie. Szczególnie mocno akcentowali potrzebę organizacji szkoleń poruszających kwestie prawne i rachunkowo –podatkowe prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe na wsi.

Kolejne szkolenie z tego zakresu planowane jest na pierwszy kwartał 2014. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Marta Starmach
CDR o/Kraków