Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uruchamia szkolenie e-learningowe pod nazwą „Kompetentny trener turystyki wiejskiej” – kurs podstawowy. Szkolenie będzie dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl w terminie od 24 maja – 20 czerwca 2022 roku. 

Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności nowozatrudnionych pracowników działów przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich lub pokrewnych, w których zakresie obowiązków znajdują się zagadnienia związane z turystyka wiejską.

Szkolenie odpowiada 32 godzinom dydaktycznym zajęć i kończy się egzaminem w formie testu on-line w dniu 21.06.2022r.

Celem szkolenia jest przygotowanie doradców ODR do świadczenia kompleksowych usług doradczych i udzielania poradnictwa osobom podejmującym działalność turystyczną na wsi. Szkolenie ma również na celu wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w zróżnicowanych sytuacjach w pracy terenowej oraz indywidualnego podejścia do poszczególnych  przypadków doradczych.

Szkolenie obejmuje 4 moduły e-learningowe:
1.  PPODSTAWY FUNKCJONOWANIA AGROTURYSTYKI.
Jak znaleźć pomysł na biznes turystyczny?

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE W AGROTURYSTYCE.                        
Jak prowadzić usługi turystyczne na wsi w zgodzie z prawem?

3. WIEJSKA BAZA NOCLEGOWA.
Jak efektywnie prowadzić usługi zakwaterowania na wsi?

4. EKONOMIKA AGROTURYSTYKI
Jak dokonać analizy ekonomicznej biznesu agroturystycznego?

Warunkiem ukończenia szkolenia jest aktywne samokształcenie oraz pozytywny wynik egzaminu. Uprawnieni uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/.
Rekrutacja na szkolenie jest dostępna w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do dn. 10.06.2022. 
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z indywidulanym loginem i hasłem dostępu do platformy e-learningowej zostanie przekazane zakwalifikowanym uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Zapraszamy!


Kontakt:
• w sprawach merytorycznych:
Elżbieta Dziasek - DROW, te. 12 424 05 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Magdalena Hojniak - ZMDiDZ, tel. 12 424 05 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
Bartłomiej Mitka - ZPiW, tel. 12 424 05 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Kucia - ZPiW, tel. 12 424 05 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Tatar - ZPiW, tel. 12 424 05 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:
- Harmonogram