Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej tematyce problemów społecznych i ekonomicznych obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej.

Celem projektu poprzez organizację konferencji i wyjazdów studyjnych jest promocja jakości życia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego dla przyszłych pokoleń, próba pokazania innowacyjnej wartości polskiej wsi, nie tylko ekonomicznych, ale również kulturowych, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych oraz dywersyfikacja dochodów tych gospodarstw.

W konferencji planuje się udział 220 uczestników, reprezentantów jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich (m.in. CDR, ARiMR, MIR, KOWR), reprezentantów doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, samorządu lokalnego, jednostek naukowych, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, ale głównie rolników – szczególnie tych gospodarujących na wiejskich obszarach zurbanizowanych i zajmujących się tematyką innowacji w rolnictwie, ale i innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. 

Partnerzy: 

- Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, 

Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl.

 

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020