Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: „Wiejskie gospodarstwo domowe - między tradycją a nowoczesnością. Jak atrakcyjnie żywić domowników i turystów.”, które odbędzie się w dniach: 20-22 listopada 2013 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Celem szkolenia jest podjęcie próby uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca wiejskiego gospodarstwa domowego i jego roli we współczesnym świecie, uznanie za znaczącą funkcji producenta i przetwórcy żywności, w tym również promotora zdrowego - bazującego na produktach lokalnych - stylu żywienia domowników oraz turystów (poznanie podstawowych zasad higieny i standardów GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej w WGD),  poznanie idei i zasad racjonalnego żywienia rodziny i turystów oraz wykorzystania produktów lokalnych w tworzeniu jadłospisów, podnoszenie atrakcyjności oferty turystycznej poprzez nowocześnie przyrządzone i podane produkty kulinarne. Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności sporządzania jadłospisów uwzględniających potrzeby energetyczne organizmu w różnych przedziałach wiekowych, o różnej kondycji zdrowotnej; zdobycie umiejętności przygotowywania tradycyjnych, lokalnych potraw i zdobienia ich oraz nabycie umiejętności estetycznego i nowoczesnego nakrywania do stołu wykorzystującego tradycyjne i regionalne elementy.

Perspektywicznym celem szkolenia jest wywołanie procesów inicjujących dostrzeganie wkładu wiejskiego gospodarstwa domowego w wielofunkcyjny rozwój wsi.

Szkolenie skierowane jest do doradców zajmujących się zagadnieniami wiejskiego gospodarstwa domowego oraz nauczycieli szkół sektora rolno spożywczego.

Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz nauczycieli szkół rolniczych wynosi 331,60 zł brutto dla jednej osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część merytoryczna jest bezpłatna.

W szkoleniu mogą wziąć udział inni zainteresowani w miarę wolnych miejsc. Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu wynosi 405,60 zł netto (476,74 zł brutto) – bez noclegu; 553,74 netto (636,74 brutto) + 1,60 zł (opłata lokalna liczona od 2. doby) z noclegami.

  Koszt netto zł Koszt brutto zł
Noclegi (2 noce) 148,14 160,00
Wyżywienie 160,00 172,80
Serwis kawowy 50,00 64,50
Warsztaty 18,00 22,14
Transport podczas wizyty 7,60 8,20
Materiały szkoleniowe 10,00 12,30
Koszty dydaktyczne 160,00 196,80

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto PL 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.
Wypełnione karty zgłoszeń oraz informacje o uczestniku prosimy nadsyłać drogą pocztową, faksem lub na adres e-mailowy do 15 listopada br.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel.: 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 12 424 05 05

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Edyta Klimowska-Bobula, Teresa Sędzik
tel.: 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
harmonogram szkolenia
karta zgłoszenia doradcy
karta zgłoszenia dla innych uczestników
informacja o uczestniku