Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym zatytułowanym: "Innowacyjne projekty z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – ocena, weryfikacja i opracowanie dobrych praktyk".

 

Projekt zatytułowany:
"Innowacyjne projekty z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – ocena, weryfikacja i opracowanie dobrych praktyk" ma na celu promocję innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i polega na:

1. Przeprowadzeniu sondażu ankietowego wśród doradców rolnych celem określenia udziału doradców rolnych w identyfikacji przykładów innowacyjnych projektów
w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wyłonienia doradców rolnych wspierających takie projekty, którzy podjęliby się opracowania dobrych praktyk z tego zakresu.

2. Przeprowadzeniu siedmiodniowego seminarium internetowe polegające na zapoznaniu doradców z:
a) istotą i definicja „dobrej praktyki”;
b) sposobami weryfikacji i monitorowania „dobrych praktyk”;
c) metodyką opracowania i prezentacji „dobrej praktyki”;
d) rolą „dobrej praktyki” w promocji innowacyjnych projektów z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
seminarium zostanie przeprowadzone w dniach: 22-29 listopada 2013 rok za pośrednictwem platformy edukacyjnej na stronie http://cdrkursy.edu.pl/cdr/ w zakładce: Przedsiębiorczość na wsi – dobre praktyki 2013.
29 listopada 2013 roku w godzinach 9.00-11.15 odbędzie się czat, natomiast o godzinie 11.30 zostanie udostępniony test złożony z 10 pytań, każde z 3 propozycjami odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, wskazanie poprawnych odpowiedzi na minimum 6 pytań oznacza zaliczenie testu i uprawnia do otrzymania zaświadczenia wystawionego przez organizatora projektu.

3. Przeprowadzeniu trzydniowego szkolenia warsztatowego w CDR O/Kraków w dniach
11-13 grudnia 2013 roku, w trakcie warsztatów uczestnicy przy wsparciu specjalistów zredagują w ostatecznym kształcie opisy dobrych praktyk (warsztaty będą poprzedzone indywidualną pracą doradców ze specjalistami nad przygotowaniem opisów dobrych praktyk).

4. Wydaniu książki zawierającej opisy dobrych praktyk.

Zapraszamy doradców pracujących w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego do udziału w seminarium internetowym zatytułowanym: „Innowacyjne projekty z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – ocena, weryfikacja i opracowanie dobrych praktyk”.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - przesłanie niezwłoczne. Seminarium rozpoczyna się 22 listopada, nabór ciągły, 29 listopada o godz. 9.00 rozpoczyna się pierwszy czat.


Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa*
Informacja o uczestniku

*dostęp do treści seminarium będzie możliwy po przesłaniu karty zgłoszenia