Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium internetowym  pt. „Powiązania strukturalne pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich” skierowanym do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem seminarium internetowego jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy z zakresu planowanego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a szczególnie zadań i działań w tym okresie w ramach poszczególnych funduszy europejskich funkcjonujących w Polsce. Tematem przewodnim zajęć będzie przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu planowanego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto wspomnieć, iż wiele tematów jest nadal uszczegółowianych w aspekcie wyżej wymienionych funduszy, niemniej jednak na podstawie istniejących dokumentów oraz konsultacji społecznych większość z nich ma już swój nakreślony ramowy charakter. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również ze zmianami w przyszłym systemie funkcjonowania wyżej wymienionych funduszy w stosunku do okresu obecnego.

Seminarium zostanie przeprowadzone w dniu 20.12.2013 r. w godz. od 12:00 do 13:00 w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków http://cdrkursy.edu.pl oraz materiały seminaryjne wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione na platformie od dnia 13.12.2013 r. wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Przebieg seminarium będzie miał charakter czatu moderowanego przez specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Przewidziano również umożliwienie kontaktu uczestnikom między sobą oraz z moderatorami w ramach forum.

Harmonogram seminarium:

W dniu 13.12.2013 r. – udostępnienie materiałów seminaryjnych na stronie cdrkursy.edu.pl
W dniu 20.12.2013 r.:
godz. 11:30 – 12:00 – rejestracja i uwierzytelnianie uczestników;
godz. 12:00 – 13:00 – czat z uczestnikami;

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium internetowym proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do 13.12.2013 r.  O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych seminarium: Łukasz Jawny - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 20; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- w sprawach organizacyjnych seminarium: Teresa Sędzik – Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 54; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na seminarium. Informacja zostanie przesłana  na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).

Podstawą otrzymania zaświadczenia o uczestniczeniu w seminarium internetowym będzie aktywny, przejawiający się co najmniej dwukrotnym zabraniem głosu, udział w dyskusji merytorycznej w ramach forum (dostępnego od 16.12.2013 r.) lub czatu (20.12.2013 r., godz. 12:00-13:00).

Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku