Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował I edycję szkolenia pt.: „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.

Szkolenie odbyło się metodą blended learning. Program obejmował zajęcia on-line  oraz część warsztatową, która miała miejsce w Krakowie w dniach 17 – 18.12.2013 r.

W szkoleniu uczestniczyli specjaliści Działów Promocji i Wydawnictw oraz Działów Zastosowania Teleinformatyki z ośrodków doradztwa rolniczego oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznali wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, na forach dyskusyjnych oraz poprzez serwisy społecznościowe.

Narzędzia te w obecnych czasach są ważnym elementem w kreowaniu marki. Plan marketingowy gospodarstwa agroturystycznego czy lokalnego przedsiębiorcy oparty o nowoczesne nośniki informacji i przekazu w zdecydowany sposób przyczynia się do rozwoju firmy i zwiększenia dochodowości. Strategia e-marketingowa to niezbędny suplement każdej działalności biznesowej w obecnych czasach. Poznając arkany Internatu i jego możliwości oraz oddziaływanie, przyczyniamy się do wzrostu przedsiębiorczości obszarów wiejskich. 

Kolejna edycja szkolenia już w pierwszym kwartale 2014 r.

Karolina Boba
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
CDR O/Kraków

Galeria zdjęć ze szkolenia „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.