Już po raz siedemnasty na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się Giełda Agroturystyczna, a także po raz trzeci Targi Ogrodnicze. Jednym z organizatorów Giełdy było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, które w ramach stoiska informacyjno-promocyjnego przedstawiło ofertę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Celem XVII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej było przedstawienie ofert wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych połączonych z prezentacją lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej danego obszaru, promocja agroturystyki jako sposobu aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dla mieszkańców miast a także całego Województwa Małopolskiego.

Podczas Giełdy odbywały się liczne imprezy towarzyszące, m.in. prezentacje gospodarstw agroturystycznych, kiermasze, wystawy rękodzieła ludowego, konkursy dla dzieci, wystawa zwierząt gospodarskich, degustacja potraw i napojów regionalnych, występy zespołów folklorystycznych czy pokazy kulinarne.

Na stoisku CDR O/Kraków prezentowano dwie Zagrody Edukacyjne - "Pszczółki" (woj. małopolskie) i "Pytlówka" (woj. świętokrzyskie), a licznie odwiedzający mogli uczestniczyć w przykładowych zajęciach warsztatowych oferowanych w zagrodach edukacyjnych:

  1. "Tradycyjny obraz polskiej wsi" – jak wyglądała  dawna wieś, stare przedmioty użytkowane w gospodarstwie? jak prano na tarach, pieczono chleb i robiono masło? czy ktoś jeszcze robi stracha na wróble? dawne narzędzia i maszyny, czynności domowe i gospodarskie wykonywane zgodnie z tradycją. Zajęcia prowadzą Anna i Michał Sokalscy z Zagrody Edukacyjnej „Pytlówka”, woj. świętokrzyskie, www.pytlowka.pl. W ramach zagrody funkcjonuje Muzeum Dolina Psarki, gdzie gospodarze zgromadzili sprzęty, jakich w przeciętnym wiejskim gospodarstwie już się nie zobaczy. Gospodarstwo „Pytlówka” zaprasza do poznania dawnego życia na wsi.
  2. "Życie rodziny pszczelej w ciągu roku"  –  jakie zmagania i troski  czekają na pracowite pszczółki przez cały rok  - w okresie ciężkiej zimy, wczesnej wiosny, pracowitego słonecznego lata, owocnej jesieni.  Zajęcia prowadzi Agnieszka Król z Zagrody Edukacyjnej „Pszczółki”, woj. małopolskie, www.pszczolki.org. „Pszczółki" to ekologiczne gospodarstwo pasieczne, które promuje aktywny styl życia i rozwija nawyki zdrowego odżywiania. Warsztaty edukacyjne prowadzone przez gospodarzy wprowadzają w świat tradycji, przyrody i ekologii.


Oferta wszystkich gospodarstw skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych dostępna jest na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl.

Warto odnotować, że Agnieszka Król z Zagrody Edukacyjnej "Pszczółki" została wyróżniona w konkursie kulinarnym za wyśmienitą szarlotkę.

Organizatorami Giełdy były: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Zobacz też relację z Giełdy na stronie Uniwersytetu Rolniczego - TUTAJ