Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 16-18 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego”.


Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji członków władz i pracowników partnerstw w zakresie komunikacji społecznej wewnątrz partnerstwa i z jego otoczeniem zadaniowym. Dodatkowymi celami są doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także planowanie komunikacji, realizacja i ewaluacja planów komunikacji.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy poszerzający wiedzę i doskonalący umiejętności przedstawicieli partnerstw w zakresie komunikacji społecznej. Program szkolenia będzie realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe.
Zajęcia warsztatowe będą prowadzone metodami aktywnymi, co pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu LGR i LGD, służące kreowaniu wizerunku partnerstwa, a także aktywizowaniu lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w realizacji planów strategicznych.
Organizatorzy zakładają, że dla uczestników szkolenia ważnym elementem ich pracy jest wiedza oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej w ramach kontaktów wewnątrz organizacji jak również ze społecznością lokalną, przedstawicielami władz, mediami itp.
Zajęcia warsztatowe stworzą warunki do poznania sposobów i metod komunikacji społecznej z elementami komunikacji interpersonalnej, wymiany doświadczeń w tym zakresie i będą służyć doskonaleniu relacji z organizacjami współpracującymi oraz skuteczniejszej aktywizację społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia we własnym środowisku.
W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy podejmą próbę opracowania planu komunikacji partnerstwa z otoczeniem zewnętrznym, w kontekście realizacji zadań wynikających
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji kultury, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – członków lub partnerów LGD/LGR.
Termin: 16-18 lipca 2014 r.
Miejsce: CDR O/Kraków
Integralną częścią informacji o organizowanym szkoleniu warsztatowym jest szczegółowy program (poniżej), który pozwoli Państwu poznać zakres tematyczny poszczególnych zajęć.
Niezależnie oferujemy możliwość skorzystania z usługi noclegowej i wyżywienia w budynku CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.
Koszt usługi szkoleniowej, na który składają się koszty dydaktyczne, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe wynosi 505,00 zł netto (621,15 zł brutto).
Koszt wyżywienia i noclegów w budynku CDR O/Kraków wynosi 335,00 zł netto  361,80 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60 zł.
Łączny koszt obu usług wynosi 840,00 zł netto (982,95 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60.
Uwaga:
Szkolenie będzie mogło być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 1 lipca 2014 roku.
Po upływie tego terminu (w dniach 2-4 lipca 2014) wszystkim zgłoszonym do udziału w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które po zrealizowanym szkoleniu należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.
Zajęcia realizowane będą w CDR O/Kraków; ul Meiselsa 1; Kraków.
Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres CDR Oddział w Krakowie;  ul. Meiselsa 1; 31-063 Kraków do 1 lipca 2014 r.


Osoby do kontaktu:
- w sprawie organizacji i rekrutacji:
Jadwiga Nowakowska – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych szkolenia:
dr. Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:
•  szczegółowy program szkolenia
•  karta zgłoszenia uczestnictwa
•  informacja o uczestniku