Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 09-11 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania marketingiem terytorialnym podmiotom zaangażowanym w rozwój lokalny i regionalny, szczególnie lokalnym grupom działania, lokalnym grupom rybackim, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym. Celem szczegółowym szkolenia jest nauczenie uczestników nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na rozwój lokalny, z perspektywy konkurencyjności miejsc oraz wyrobienie u uczestników umiejętności stosowania instrumentarium marketingowego w zarządzania rozwojem terytorialnym. Szkolenie dostarczy podstawy wiedzy i umiejętności dotyczące budowania zdolności konkurencyjnej obszarów objętych LSR/LSROR, także z użyciem nowoczesnych narzędzi promocji, dbania o wizerunek tych obszarów oraz budowy ich marki w oparciu o lokalne walory i przewagi konkurencyjne. Wiedza przekazana w czasie szkolenia obejmować będzie zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne marketingu terytorialnego i dotyczyć będzie takich obszarów jak:

- założenia koncepcji, cele oraz specyfika marketingu terytorialnego,

- podmioty, adresaci, narzędzia oddziaływania w marketingu terytorialnym (interesariusze),

- założenia, proces tworzenia i struktura planu marketingowego,

- cele, narzędzia i metodyka badań marketingowych,

- wizerunek i tożsamość obszaru LGD/GR w działalności marketingowej,

- komunikacja planowanych działań związanych z realizacją planów marketingowych , w tym znaczenie komunikacji interpersonalnej w marketingu terytorialnym.

 

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i pracowników lokalnych grup działania lub lokalnych grup rybackich. Przeznaczone jest również dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, jak i pracowników administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego zajmujących się działalnością promocyjną, rozwojem turystyki, współpracą
z organizacjami pożytku publicznego NGO i innych osób zainteresowanych marketingowymi aspektami funkcjonowania jednostek zarządzających rozwojem terytorialnym terytorialnego.

 

Niezależnie oferujemy możliwość skorzystania z usługi noclegowej i wyżywienia w budynku CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Koszt usługi szkoleniowej, na który składają się koszty dydaktyczne, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe wynosi 505,00 zł netto (621,15 zł brutto).

Koszt wyżywienia i noclegów w budynku CDR O/Kraków wynosi 335,00 zł netto  361,80 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60 zł.

Łączny koszt obu usług wynosi 840,00 zł netto (982,95 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60.

 

Uwaga:

Szkolenie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 26 czerwca 2014 roku.

 

Po upływie tego terminu (w dniach 30 czerwca – 7 lipca 2014) wszystkim zgłoszonym do udziału w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które po zrealizowanym szkoleniu należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.

 

Zajęcia realizowane będą w CDR O/Kraków; ul Meiselsa 1; Kraków.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pocztą tradycyjnąna adres CDR Oddział w Krakowie;  ul. Meiselsa 1; 31-063 Krakówdo 26 czerwca 2014 r.

 

Osoby do kontaktu:

- w sprawie organizacji i rekrutacji:
Karolina Boba – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 21; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych szkolenia:

dr Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

·         szczegółowy program szkolenia
·         karta zgłoszenia uczestnictwa
·         informacja o uczestniku