Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23-25 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: „Zakończenie wdrażania i ewaluacja wyników LSR/LSROR”.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie władz LGD/LGR do zakończenia procesu wdrażania LSR/LSROR oceny stopnia realizacji celów i osiągnięcia wskaźników, a także ewaluacja stanu zmiany jaka nastąpiła na obszarze objętym realizacją strategii rozwoju. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo-seminaryjny. Obok wykładów teoretycznych poszerzających wiedzę z zakresu badań ewaluacyjnych, identyfikacji i analizy potencjału partnerstwa, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności przedstawicieli partnerstw w zakresie działań analityczno-oceniających, a także zajęcia seminaryjne wykorzystujące doświadczenie uczestników nabyte w trakcie realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone metodami aktywnymi co pozwoli uczestnikom udoskonalić umiejętności przydatne w procesie analizy i krytycznej oceny rezultatów będących wynikiem pracy partnerstwa w zakresie realizacji strategii, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji przydatnych w nowym okresie programowania.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy podejmą próbę opracowania metodologii badania ewaluacyjnego typu ex-post, a także zaprogramowania scenariusza spotkania zamykającego proces wdrażania strategii. Poznają również jeden ze sposobów identyfikacji i analizy potencjału partnerstwa, ocenią jego użycie we wdrażaniu LSR/LSROR (2007-2013) oraz opracują rekomendacje do wykorzystania w nowym okresie programowania (2014-2020).

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli władz (zarząd, organ decyzyjny, komisja rewizyjna) i pracowników lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich.

Termin: 23-25 lipca 2014 r.

Miejsce: CDR O/Kraków

Integralną częścią informacji o organizowanym szkoleniu warsztatowym jest szczegółowy program (w załączeniu), który pozwoli Państwu poznać zakres tematyczny poszczególnych zajęć.

Niezależnie oferujemy możliwość skorzystania z usługi noclegowej i wyżywienia w budynku CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Koszt usługi szkoleniowej, na który składają się koszty dydaktyczne, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe wynosi 505,00 zł netto (621,15 zł brutto).

Koszt wyżywienia i noclegów w budynku CDR O/Kraków wynosi 335,00 zł netto  361,80 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60 zł.

Łączny koszt obu usług wynosi 840,00 zł netto (982,95 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60.

Uwaga:

Szkolenie będzie mogło być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 10 lipca 2014 roku.

Po upływie tego terminu (w dniach 14-15 lipca 2014) wszystkim zgłoszonym do udziału w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które po zrealizowanym szkoleniu należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.

Zajęcia realizowane będą w CDR O/Kraków; ul Meiselsa 1; Kraków.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres CDR Oddział w Krakowie;  ul. Meiselsa 1; 31-063 Kraków do 10 lipca 2014 r.

Osoby do kontaktu:

- w sprawie organizacji i rekrutacji:
Łucja Reczek – Zespół Kadr i Organizacji Pracy
tel. 12 424 05 04; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych szkolenia:

dr. Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

- szczegółowy program szkolenia
karta zgłoszenia uczestnictwa
informacja o uczestniku