Podejmujemy działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych wśród naszych członków” – to podstawowe zadanie spółdzielni socjalnej „PRZYSTAŃ” w Raciechowicach, która powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kwapinka.

Gmina Raciechowice (województwo małopolskie) jest typową gminą rolniczą położoną w terenie górzystym. Z działalności rolniczej (sadownictwo i hodowla), utrzymuje się 53% osób pracujących. Brak jest jakiegokolwiek przemysłu, bardzo skromny jest również rynek usług. Działają spółdzielnie rolnicze (SKR, GS, Spółdzielcza Grupa Producencka). Władze gminne sprzyjają rozwojowi stowarzyszeń lokalnych. Wysokie koszty funkcjonowania szkół gminnych były powodem likwidacji stołówek i obsługi w zakresie utrzymania porządku w szkołach, co skutkowało  zwolnieniami części pracowników. Wójt gminy nie chcąc jednak dopuścić do zwiększania bezrobocia, zainicjował powstanie spółdzielni socjalnej, proponując zatrudnienie zwalnianym osobom oraz innym bezrobotnym z terenu gminy. Tak właśnie powstała w 2012 r. Spółdzielnia „Przystań”. Działalność statutowa spółdzielni polega na reintegracji społecznej oraz tworzeniu więzi międzyludzkich.

Główna działalność spółdzielni to dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych w gminie. Dziennie przygotowuje się i wydaje ponad czterysta obiadów. Bezpośrednimi odbiorcami przygotowywanych posiłków są nie tylko uczniowie ale również mieszkańcy gminy oraz osoby pracujące w miejscowych zakładach pracy. Spółdzielnia, oprócz posiłków zajmuje się utrzymaniem porządku w czterech szkołach na terenie gminy Raciechowice.

Oprócz ww. zadań Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe podczas szkoleń, konferencji, spotkań oraz imprez okolicznościowych organizowanych na terenie powiatu myślenickiego.

Spółdzielnia Socjalna zarządza również pokojami gościnnymi, łącznie 20 miejsc, w miejscowości Kwapinka, gdzie poza pokojami jest sala konferencyjna z wyposażeniem multimedialnym oraz zaplecze kuchenne. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 18 osób.

Wszystkie te osoby miały status bezrobotnych. Dzięki zatrudnieniu w Spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji i stabilizacji społecznej, a także zawodowej.

Sukces spółdzielni socjalnej „Przystań” był przyczynkiem do założenia kolejnej spółdzielni socjalnej na terenie gminy pod nazwą „Kuźnia Smaku”. Spółdzielnia działa od początku 2013 roku. Głównym celem Spółdzielni jest promowanie bogatej tradycji kulturowej regionu (tradycyjna żywność produkowana z warzyw i owoców, prosto od rolnika, wyroby rękodzielnicze). Spółdzielnia poprzez swoja działalność wspiera miejscowych artystów
i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnię oferują swoje unikalne, ręcznie wykonane przedmioty, a także oferują szerokiej liczbie klientów naturalne dary ziemi, jak np. miody
z miejscowej pasieki, owoce i warzywa od miejscowych rolników czy naturalny, prawdziwy chleb wiejski, prosto z tradycyjnego pieca chlebowego.

Aspekt socjalny spółdzielni, realizowany jest poprzez współpracę z ludźmi, którzy na istniejącym rynku pracy nie mają siły przebicia, a ich talenty nie mają możliwości być wykorzystane. Tacy ludzie jak miejscowi artyści, rękodzielnicy, ludzie pamiętający tradycyjne formy przygotowania przetworów, lub po prostu ludzie trudniący się zapominanymi zawodami. Wszystkie te osoby mają możliwość, dzięki swoim oryginalnym i unikalnym talentom rzemieślniczym, wykonywania tego co umieją najlepiej i zarabiania  poprzez współpracę ze spółdzielnią.

Spółdzielnia zatrudnia na pełnym etacie 6 osób oraz kilkoro innych na zlecenie, a także regularnie współpracuje z ludźmi, którzy mają do zaoferowania atrakcyjny produkt.

Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku”, organizuje również pokazy dla dzieci i młodzieży szkół, przedszkoli oraz grup zorganizowanych. Warsztaty dotyczą starych zapomnianych zawodów, a także tradycyjnych prac wiejskich. Dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć czynnie w warsztatach artystyczno-plastycznych lub kulinarnych, gdzie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry, oraz przy świetnej zabawie, mają możliwość własnoręcznego wytworzenia dla siebie, różnego rodzaju ozdób, zabawek lub np. pysznych pierogów a nawet, wiejskiego chleba.

Zdjęcia produktów:

 

/fot. Kuźnia Smaków/

 

Spółdzielnia prowadzi również szereg świetlic wiejskich, zlokalizowanych w ośmiu miejscowościach gminy Raciechowice, gdzie prowadzone są zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych a przez to wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich
- zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu, w skład którego wchodzi: budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny.

W ramach projektu powstanie nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który będzie pełnić funkcje centrum kultury i turystyki.

Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób – razem 105 osób. Mają się tam odbywać wystawy, degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele innych. W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.

Zagadnienia przedsiębiorczości społecznej zakładanej i funkcjonującej na obszarach wiejskich oraz inicjatywy w zakresie rozwoju sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa lokalnego były głównym tematem dorocznego seminarium dla kierowników działów przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Seminarium zostało zorganizowane w dniach 2-4 czerwca 2014 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Poniżej galeria zdjęć z seminarium i warsztatów terenowych.