Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na 3-dniowe szkolenie na temat: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej” .Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Uwaga! Z powodu braku dostatecznej ilości zgłoszeń - szkolenie zostaje odwołane. O kolejnym terminie poinformujemy Państwa oddzielnym ogłoszeniem.

 

 

Szkolenie skierowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i fundacjami. Szkolenie kierujemy też do przedstawicieli lokalnych grup działania i innychorganizacji pozarządowych  zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości społecznej. Organizacje te wpisują się w nurt ekonomii społecznej, w której upatruje się szanse rozwoju lokalnego.

Celem szkolenia jest wyposażenie doradców rolnych w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej (stowarzyszeniu/fundacji).  Są to najczęściej spotykane formy prawne podmiotów ekonomii społecznej działające na obszarach wiejskich, z którymi mają do czynienia doradcy rolni.

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, z którymi najczęściej spotykają się doradcy, pracownicy i członkowie organizacji pozarządowych:

 

- Co to jest działalność pożytku publicznego?

- W jakim zakresie może być prowadzona nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa organizacji?

- Jaka jest różnica między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą prowadzoną przez stowarzyszenie/fundację?

- Podatek VAT w działalności organizacji pozarządowej – czy warto się zarejestrować jako podatnik VAT oraz jakie to powoduje korzyści i obowiązki dla organizacji?

- Kiedy stowarzyszenie ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

- Na jakie ulgi i zwolnienia podatkowe może liczyć organizacja pozarządowa?

- Czy grupy nieformalne działające na wsi powinny sformalizować swoją działalność – jakie wynikają z tego korzyści i ograniczenia?

 

Dodatkową wartością szkolenia będą praktyczne zajęcia terenowe, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i porozmawiać z przedstawicielami stowarzyszenia, które prowadzi działalność odpłatną oraz działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lokalnych produktów,  a także z założycielami i pracownikami dwóch spółdzielni socjalnych (przedsiębiorstw społecznych) działających na wsi, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych, usługi cateringowe oraz prowadzenie świetlic wiejskich. Spotkanie pozwoli uczestnikom w praktyce poznać mechanizmy współpracy lokalnych organizacji (podmiotów gospodarczych) i samorządu, oraz jej wpływ na lokalny rozwój obszarów wiejskich.

Opracowany program zajęć pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności podnoszące współpracę i jakość świadczonych usług doradczych na rzecz wiejskich organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Szkolenie stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Dlatego do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy te osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych spotkaniach z tej tematyki, jak również wszystkich którzy chcą uzyskać lub pogłębić wiedzę w tym zakresie. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanieformularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną(skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków – do dnia 23 czerwca 2014 r.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Koszty udziału w szkoleniu:

  • Pracownicy WODR – 326,60 zł netto (brutto) od osoby (dla osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT koszt netto szkolenia jest równy kosztowi brutto szkolenia. Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia(zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.

 

·         Pozostałe osoby 475,10 złnetto (537,06 zł brutto)od osoby - w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne oraz koszty transportu.

 

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto:  BGK O/Kraków
53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

 

Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakowi www.cdr.gov.pl.

 

 

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Marta Starmach

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania
 

 

 

Specyfikacja kosztów szkolenia dla innych podmiotów niż WODR i Izby Rolnicze (za 1 osobę)

L.pl.

Wyszczególnienie

Koszt netto w zł

VAT

Koszt brutto w zł

1.   

Zakwaterowanie uczestników w ośrodku szkoleniowym CDR w Krakowie

160,00

8%

172,80

2.   

Wyżywienie

153,00

8%

165,24

3.   

Koszty dydaktyczne

160,50

23%

197,42

Koszty ogółem

473,50

-

535,46

Opłata miejscowa

1,60

-

1,60

Łączny koszt szkolenia

475,10

-

537,06