Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 4 lipca 2014 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów młodzieży na obszarach wiejskich pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”. Konferencja odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, rozpoczęcie o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekonomiczną mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej. Zamiarem organizatorów jest, aby autorzy referatów skupili szczególną uwagę na kapitale ludzkim, zwłaszcza na osobach młodych pracujących w drobnych gospodarstwach rodzinnych – często dwuzawodowych, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa lub/i spoza rolniczych źródeł dochodów, czy też poszukujących swojego miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej.

W zainteresowaniu konferencji znajduje się również podjęcie problemów związanych z funkcjonowaniem wiejskich gospodarstw domowych, rodzin rolniczych oraz awansu społecznego i zawodowego młodzieży wiejskiej.

W społecznym obszarze rozważań problematyka konferencji obejmuje:

 • problemy demograficzne wsi i ludności rolniczej,
 • oświatę przedszkolną, szkolną i pozaszkolną,
 • drogi awansu społecznego i zawodowego ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 • aktywność zawodową, bezrobocie, wykluczenia społeczne i patologie,
 • udział młodzieży w organizacjach społecznych i sektorze organizacji pozarządowych,
 • migracje młodzieży wiejskiej,
 • stosunek młodzieży wiejskiej do rolnictwa i zawodu rolnika.

W odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej, obszar tematyczny  rozważany na konferencji obejmuje:

 • produkcyjne i ekonomiczne problemy drobnych gospodarstw rolniczych, w tym prowadzonych przez ludzi młodych,
 • przedsiębiorczość ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza młodzieży,
 • ekonomiczne problemy migracji,
 • korzystanie ze środków pomocowych UE w ramach WPR oraz z funduszy strukturalnych,
 • innowacyjność młodzieży w sferach gospodarczych i ekonomicznych.

Konferencja skierowana jest dla osób zainteresowanych problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich.

 

Zamiarem organizatorów jest aby w trakcie konferencji wypracowano komunikat końcowy, który będzie przesłany do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Ministrów ds. rolnictwa i Ministrów ds. socjalnych krajów biorących udział w obradach.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 0505 lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Osoby do kontaktu:

 • Łukasz Jawny, specjalista DROW, CDR O/Kraków, tel.:  12 424 05 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sylwia Filas, specjalista ZMiKD, CDR O/Kraków, tel.: 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi