W dniach od 16-17 czerwca 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie dla doradców wiejskiego gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i agroturystyki zainteresowanych zagadnieniami: „Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim”.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z czynnikami warunkującymi zdrowie oraz wskazywanie na instrumenty służące zachowaniu i poprawie stanu zdrowia,  nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki, rozpoznawania typowych objawów i leczenia najczęściej występujących chorób, będących powodami zgonów. Wśród czynników warunkujących zdrowie została podniesiona kwestia odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności.

Zajęcia będą prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów (między innymi: odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań nad zawartością benzopirenu, lekarzami praktykami różnych specjalizacji, przedstawiciela KRUS odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń itp.), z wykorzystaniem formy warsztatów, by przekazywana wiedza mogła znaleźć praktyczne zastosowanie.

Podczas szkolenia prowadzona była dokumentacja fotograficzna. Zapraszając
do zapoznania się z zawartością galerii, dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w szkoleniu, w nadziei, iż informacje, którymi podzielili się wykładowcy staną się przydatne nie tylko w pracy doradczej, ale znajdą zastosowanie we własnych domach.