Podczas uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w X Konkursie na najlepszą pracę badawczą. Spośród 20 prac biorących udział w konkursie publikacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pt. "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" otrzymała pierwszą nagrodę

Nagrodzona praca powstała w ramach projektu pod tym samym tytułem. Na realizację projektu złożyły się badania telefoniczne doradców. Przeprowadzono 758 wywiadów, które trwały łącznie blisko 300 godzin. 150 doradców wyłonionych przez koordynatorów badań powołanych przez dyrektorów WODR, poprzez udział w seminarium internetowym zostało przygotowanych do przeprowadzenia sesji audytoryjnych z rolnikami. Doradcy korzystali z wsparcia specjalistów. W wyniku sesji audytoryjnych organizatorzy projektu otrzymali 2.524 ankiety wypełnione przez rolników. Przedstawiciele środowisk naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu rolniczego w Krakowie przeprowadzili badania techniką zogniskowany wywiad grupowy w 6 powiatowych zespołach doradztwa.

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane seminarium podsumowujące badania. Wyniki badań, opracowania tematów przedstawionych w trakcie seminarium, a także artykuły teoretyczne stanowią treść niniejszej publikacji. Na jej końcu zostało umieszczone sprawozdanie z przebiegu seminarium.

Zespół redakcyjny pracował nad publikacją z przekonaniem, że może się przyczynić do lepszego zrozumienia idei spółdzielczej w kontekście historycznym, jak również we współczesnym rozumieniu jako jednej z metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Redakcja naukowa:

prof. dr hab. Józef Kania, dr Leszek Leśniak, mgr Jarosław Bomba 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał, dr hab. Mirosław Kłusek 

Zespół redakcyjny:

prof. dr hab. Janusz Żmija, dr inż. Bronisław Brzozowski, dr hab. Piotr Nowak, mgr Adam Dąbrowski, dr inż. Krystyna Vinohradnik, dr hab. inż.Zbigniew Brodziński, dr inż. Marta Czekaj, dr inż. Małgorzata Bogusz, dr Barbara Kiełbasa. 

Publikacja opracowana w związku z projektem „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.