W dniach 09-11 lipca 2014 roku przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  uczestniczyli w szkoleniu pt.: „Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.

Celem szkolenia było przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania marketingiem terytorialnym podmiotom zaangażowanym w rozwój lokalny i regionalny. Uczestnicy mogli w trakcie zajęć nauczyć się nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na rozwój lokalny, z perspektywy konkurencyjności miejsc oraz wyrobienie u uczestników umiejętności stosowania instrumentarium marketingowego w zarządzania rozwojem terytorialnym.

Szkolenie dostarczyło podstawy wiedzy i umiejętności dotyczące budowania zdolności konkurencyjnej obszarów objętych LSR, także z użyciem nowoczesnych narzędzi promocji, dbania o wizerunek tych obszarów oraz budowy ich marki w oparciu o lokalne walory i przewagi konkurencyjne. Wiedza przekazana w czasie szkolenia obejmowała aspekty teoretyczne, jak i praktyczne marketingu terytorialnego i dotyczyła takich obszarów jak:

- założenia koncepcji, cele oraz specyfika marketingu terytorialnego,
- podmioty, adresaci, narzędzia oddziaływania w marketingu terytorialnym,
- założenia, proces tworzenia i struktura planu marketingowego,
- cele, narzędzia i metodyka badań marketingowych,
- wizerunek i tożsamość obszaru LGD/GR w działalności marketingowej,
- komunikacja planowanych działań związanych z realizacją planów marketingowych,
  w tym znaczenie komunikacji interpersonalnej w marketingu terytorialnym.

Zajęcia prowadzone były przez Pana dr Jacka Bazarnika i Pana mgr Sebastiana Brańkę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych.

W trackie zajęć miała miejsce gorąca dyskusja, w jaki sposób zaadoptować na potrzeby lokalne, przykłady promocji i kształtowania wizerunku dużych miast oraz jak skutecznie planować i wdrażać plan marketingowy obszaru objętego strategią.