Walizka i kosz….

Przez trzy dni przedstawiciele Lokalnych Grup Działania zmagali się z problemami dotyczącymi komunikacji społecznej. Podczas pierwszego warsztatu tworzyli plan komunikacji. Problem, który był rozwiązywany: to jak najskuteczniej docierać do mieszkańców obszaru na którym będzie wdrażana nowa lokalna strategia rozwoju, jakich używać narzędzi by wiedza o lokalnej grupie działania, o LSR, o funduszach europejskich, które ją finansują, była znana.

W nowym okresie programowania, każda LGD będzie musiała taki plan opracować.

Zajęcia prowadził Pan dr Leszek Leśniak.

Drugi warsztat poświęcony był komunikacji interpersonalnej. Cennym jego elementem  była autoprezentacja przed kamerą, co wypadło znakomicie. Najcenniejsza, zdaniem uczestników, była krytyczna analiza  wystąpień przez samych zainteresowanych, pod okiem eksperta Pani dr Aleksandry Wagner pracownika  Zakładu Socjologii  i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii UJ. Wydaje się, że nawet Ci dla których wystąpienia publiczne były problemem, uwierzyli we własne siły.

Trzeci dzień poświęcony był  kontaktom z mediami oraz tworzeniu poprawnych komunikatów i informacji podawanych przez LGD do wiadomości publicznej. Zajęcia miały niezwykle praktyczny charakter. Prowadziła je znana dziennikarka Pani Magdalena Kursa.

Ewaluacja jakościowa szkolenia poświęconego – Podstawom komunikacji społecznej…w ramach, którego odbyły się w dniach 16 – 18 lipca 2014 r organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie powyższe warsztaty potwierdziła, że 95% zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy „zapakowali do swoich walizek” i zabrali ze sobą jako cenne, praktyczne i przydatne.  Kosz był prawie pusty.