logo2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenia realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, z projektu „Rozwój systemu marketingu bezpośredniego".

W ramach projektu realizowane będą m.in. 3 szkolenia blended – learning dla doradców rolnych (są to szkolenia łączące elementy szkolenia bezpośredniego oraz szkolenia przez Internet).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu bezpośredniego (ustalenie cen, obsługa klienta, handel, dystrybucja, planowanie biznesowe, pakowanie, techniki sprzedaży, eksponowanie i podświetlanie, techniki przedłużania sezonu, selekcjonowanie gatunków). Na warsztatach zostaną również zidentyfikowane czynniki warunkujące rozwój marketingu bezpośredniego oraz zaprezentowane przykłady dobrych praktyk. Wypracowane zostaną sposoby argumentacji służące promocji sprzedaży bezpośredniej prowadzonej m.in. na targowiskach zarówno wśród rolników jak i konsumentów. Szkolenie warsztatowe będzie dla doradców okazją do wypracowania i przećwiczenia metodologii szkoleń dla rolników, tj. przygotowania i przedstawienia modelowego szkolenia dla rolników. Ponadto, uczestnicy dokonają identyfikacji i oceny dobrych i złych działań w zakresie marketingu, sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta.

W związku z powyższym wszystkich doradców rolnych zainteresowanych udziałem w szkoleniu z zakresu rozwoju marketingu bezpośredniego (sprzedaży bezpośredniej) prosimy o przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych (karty zgłoszenia uczestnictwa i informacji o uczestniku) w terminie do dnia 18.09.2014
Szkolenia stacjonarne odbędą się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul Meiselsa 1,31-063 Kraków.

Terminy szkoleń stacjonarnych:
22-23.09.2014 r.
25-26.09.2014 r.
29-30.09.2014 r.

Szkolenie e-learningowe, stanowiące podsumowanie i zebranie informacji ze szkolenia stacjonarnego odbędzie się dla każdej grupy bezpośrednio po danym szkoleniu stacjonarnym i będzie trwało pięć dni (23-28.09.2014 - grupa A; 26.09.14-01.10.14 - grupa B; 30.09.14-05.10.14 - grupa C).

Login i hasło części e-learningowej zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu przez CDR O/Kraków formularzy zgłoszeniowych, to jest karty zgłoszenia uczestnictwa oraz informacji o uczestniku formy edukacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i wykładowców mogą Państwo znaleźć w załączonym harmonogramie.

Możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w określonym terminie uzależniona jest od terminu zgłoszenia dokonanego w tym zakresie. W razie zamknięcia rekrutacji (po zgłoszeniu 30 uczestników na dane szkolenie) będziemy proponować inny z wyżej wskazanych terminów szkolenia.

Szkolenia dla doradców zakończą się testem online sprawdzającym wiedzę. Osoby, które uzyskają wynik minimalnie 75% poprawnych odpowiedzi otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej oraz będą zakwalifikowane jako kompetentne do przeprowadzenia części szkolenia dla rolników i przedsiębiorców.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

Następnym elementem projektu są szkolenia dla rolników - po 3 w każdym województwie. Część szkoleniowa projektu będzie miała charakter kaskadowy. Oznacza to, że uczestnicy części szkoleniowej dla doradców będą następnie wykładowcami szkoleń dla rolników i przedsiębiorców rolnych ze swojego regionu.

Spsosób zgłaszania chęci udziału w szkoleniu:

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.

Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Mateusz Grojec z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków tel.: (12) 424-05-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela: Łukasz Jawny z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków tel.: 503 879 401, 12 424 05 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania:
Harmonogram szkoleń
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku