Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza ogólnopolską akcję informacyjną dla rolników, producentów rolnych oraz mieszkańców wsi nt. zakazu wypalania traw i gruntów rolnych.

 

Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007-2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych). Wynika on również z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych.

Pobierz plakat informacyjny: