Relacja z realizacji seminarium pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"

Kraków, 6-7 kwietnia 2013 r.

 W dniach 6-7 kwietnia 2013 roku odbyło się pierwsze z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).    

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

W seminarium wzięło udział 44 uczestników, reprezentujących następujące instytucje:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Tworoskiej 
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mykanowie z siedzibą w Kokawie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mykanowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Broniszewie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Osetnie
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Maszewie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gadowie
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwinii
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzkowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kokotowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lednicy Górnej 

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, obejmowały tematykę związaną z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce za pomocą takich instrumentów jak działania osi 3 i 4 (Leader) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz instrumentów dostępnych w I filarze WPR. Dyskutowano też o przyszłości WPR w nowym okresie programowania 2014-2020, a także zasadach Programu Leader, idei Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce oraz roli lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich. Program seminarium obejmował też zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości i kreowaniem innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich, sprzyjających tworzeniu nowych miejsca pracy w oparciu o lokalny potencjał obszaru. Podczas warsztatów uczestnicy, wśród których większość stanowiły panie z Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), analizowali potencjał własnych organizacji oraz możliwości i obszary współpracy pomiędzy ich organizacjami a LGD w kontekście lokalnego rozwoju. Warsztaty poświęcone rozwojowi lokalnemu i promocji obszarów wiejskich, potwierdziły, że KGW nadal odgrywają ogromną rolę w promocji obszarów wiejskich – z jednej strony, a z drugiej - zarówno KGW jak i spółdzielnie stanowią ogromny potencjał obszarów wiejskich, a odpowiednia współpraca pomiędzy tymi organizacjami a LGD, może przyczynić się do lepszego wykorzystania tego potencjału w rozwoju obszarów wiejskich. Pomimo, iż KGW to nadal organizacje, których działalność oparta jest prawie wyłącznie na aktywności swoich członkiń, to coraz częściej podejmują próby wchodzenia w kooperatywę z innymi podmiotami w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację większych przedsięwzięć.

Wartość dodana spotkania to możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, nawiązania ciekawych kontaktów.

Podczas seminarium mieliśmy również okazję gościć przedstawiciela FAPA – panią Dominikę Długosz-Dierżanowską, która w trakcie spotkania mogła bliżej zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania KGW i spółdzielni działających na obszarach wiejskich.

Uczestnicy seminarium bardzo dobrze ocenili przygotowaną tematykę zajęć, jak również formy jej przekazania (co znalazło potwierdzenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników na koniec seminarium). Przedstawicielki KGW uczestniczące w seminarium zgłosiły też potrzebę organizacji kolejnych takich spotkań, na  których byłyby poruszane tematy bliskie KGW.

Wszystkie seminaria odbywają się w Krakowie, w siedzibie CDR o/Kraków (ul. Meiselsa 1). Terminy, miejsce i pozostałe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej organizatora: www.cdr.gov.pl oraz pod nr tel.: 503 879 401 

Do udziału w seminariach zapraszamy przedstawicieli spółdzielni i KGW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi