W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyło się trzecie z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

W seminarium wzięło udział 40 uczestników, reprezentujących następujące instytucje:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Boczkach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Choszczewie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Karczówku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnówce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sikucinie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szadku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szadku

Uczestnikami seminarium były głównie kobiety reprezentujące koła gospodyń wiejskich województwa łódzkiego, z terenów Gmin Szadek i Pajęczno.  Większość z nich może pochwalić się wieloletnim stażem pracy w kobiecej organizacji pozarządowej, wiele Kół posiada bogatą historię i ma na swoim koncie wiele sukcesów, choć były i takie uczestniczki, które od niedawna prowadzą starania odbudowania KGW w swojej miejscowości. Ich działalność stanowi prawdziwą wartość – funkcjonowanie wynikające z autentycznej potrzeby działania, na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, kulinarnego itp.

Większość organizacji na co dzień współpracuje z LGD; realizuje projekty, włącza się
w aktywizowanie środowiska na rzecz współpracy, wskazuje obszary, na wspieraniu których najbardziej zależy lokalnym społecznościom. Zorganizowane w Krakowie seminarium, dało możliwość spotkania, rozmowy czy wymiany doświadczeń. Jednak dzielenie się pomysłami
i dokonanie analizy potencjału swoich organizacji, pomogło odkryć cały wachlarz ukrytych zasobów, które mogą stać się polem nowej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich z Lokalnymi Grupami Działania.

Wśród uczestników seminarium były osoby o różnorodnych zdolnościach i talentach (plastycznych, muzycznych, ale również literackich). Podczas opisywania swoich organizacji na zajęciach warsztatowych, uczestnicy dawali popis swoich zdolności, tworząc rymowane prace. Rymy pojawiały się nie tylko w formie tekstów pisanych, ale również w formie ustnych życzeń i podziękowań składanych na zakończenie spotkania, które w przekonaniu wszystkich było bardzo udane, twórcze i inspirujące do dalszych ciekawych pomysłów na współpracę z KSOW i LGD.

Miejscem kolejnych seminariów również będzie Kraków  (siedziba CDR o/Kraków, ul. Meiselsa 1). Szczegóły i informacje w sprawie terminów, programu i rekrutacji znajdują się stronie internetowej organizatora: www.cdr.gov.pl, oraz pod nr tel.: 503 879 401 (Łukasz Jawny).

Do udziału w seminariach zapraszamy przedstawicieli spółdzielni i KGW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi