Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 11-12 września 2017 r. szkolenie pn. „Rozwój ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”. W szkoleniu uczestniczyli doradcy zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności osoby zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich. Celem szkolenia było upowszechnienie wśród specjalistów i doradców rolnych wiedzy na temat tworzenia, rozwoju i finansowania inicjatyw ekonomii społecznej na obszarach wiejskich w Polsce.  

Ekonomię społeczną można traktować jako obszar dobrowolnej, spontanicznej działalności, która jest podporządkowana w całości lub częściowo celom społecznym (przede wszystkim zaś społecznej lub ekonomicznej emancypacji określonych grup), realizowanym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomicznych. W stosunku do przedsiębiorstw komercyjnych, przedsiębiorstwa społeczne mają możliwość korzystania z zasobów postrzeganych przez biznes jako bezwartościowe oraz realizują długookresową strategię, która nie jest poddana krótkookresowej presji uzyskiwania zysku. Ponadto, podmioty sektora ekonomii społecznej cechują się większym zaufaniem i współodpowiedzialnością, które stanowią mechanizm kontroli i monitoringu.

Wykłady były prowadzone przez r.p. Tomasza Kucharskiego (Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), a także specjalistów CDR O/Kraków: Karolinę Bobę, Józefinę Król, Klaudię Kieljan, Konrada Stępnika oraz Mateusza Grojca.

W trakcie szkolenia poruszono prawno-organizacyjne zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych w kontekście gospodarstw opiekuńczych. W zakresie tematycznym znajdowały się także kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sprzedażą produktów przez osoby prowadzące działalność rolniczą. W trakcie szkolenia zaprezentowano spektrum działań i aktywności, które mogą przyczyniać się do rozwoju obszarów wiejskich.