W dniach 27-28 kwietnia 2013 roku odbyło się czwarte z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).   

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

W seminarium wzięło udział 41 uczestników, reprezentujących następujące instytucje:

  • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opatowie
  • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Popowie z s. w Zawadach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Bluszczowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Brzączowicach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowicach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarni
  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wilkowiecku
  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raciechowicach

Uczestnikami seminarium były w większości kobiety reprezentujące koła gospodyń wiejskich województwa śląskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele gminnych spółdzielni z województwa śląskiego i spółdzielni kółek rolniczych  z terenów Gminy Raciechowice w województwie małopolskim i Opatowa z województwa śląskiego.  

Spora część uczestników szkolenia spotkała się z pojęciem lokalnych grup działania, niektórzy współpracują z nimi realizując małe projekty. Nowością dla niektórych była informacja przekazana przez pracownika małopolskiego biura KSOW, który prowadził wykłady, o tym, że mogą również zgłaszać własne propozycje do kolejnego planu działania KSOW na lata 2014-2015 w swoich województwach.  

Zorganizowane w Krakowie seminarium, dało możliwość spotkania,  wymiany doświadczeń i informacji o regionach i organizacjach. Dodatkowo, w sali szkoleniowej zostało przygotowane stoisko, na którym przedstawiciele poszczególnych organizacji prezentowali i promowali swoje miejscowości oraz opowiadali o zrealizowanych projektach. Z kolei na stoisku z produktami regionalnymi uczestnicy szkolenia mogli poznać tradycyjne smaki Małopolski.

Dzięki dużej rozpiętości wiekowej; od grup senioralnych po młodzież, doświadczenia, oczekiwania i pomysły były bardzo różne. Młodzieńczy zapał i życzliwe wsparcie starszych, pokazało, jak może wyglądać dialog międzypokoleniowy. Przedstawicielki większości kół gospodyń wiejskich opisując w części warsztatowej działalność koła czy spółdzielni dawały wyraz wszechstronności i pomysłowości (opis w wersji śpiewanej), potwierdzającej autentyczne, szczere zaangażowanie i przeogromny wpływ, jaki organizacje kobiece wywierają na kształtowanie postaw prospołecznych, kultywujących tradycje, dbających o przetrwanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego wsi. Dzielenie się pomysłami i konfrontacja z innymi odkryła nowe pokłady możliwości do współpracy kół gospodyń wiejskich, spółdzielni kółek rolniczych i gminnych spółdzielni z Lokalnymi Grupami Działania i sekretariatami regionalnymi KSOW.

Miejscem kolejnych seminariów również będzie Kraków  (siedziba CDR o/Kraków, ul. Meiselsa 1). Szczegóły i informacje w sprawie terminów, programu i rekrutacji znajdują się stronie internetowej organizatora: www.cdr.gov.pl, oraz pod nr tel.: 503 879 401 (Łukasz Jawny).

Do udziału w seminariach zapraszamy przedstawicieli spółdzielni i KGW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi