Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” serdecznie zaprasza na stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Odpoczywaj na wsi”, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w dniach 9 – 11 luty 2018 roku. Stoisko nr 60 pawilon 7A.

Dla turystów odwiedzających stoisko czekać będą materiały promujące polska wieś. Oferta będzie obejmowała zarówno bazę noclegową, w tym gospodarstwa skategoryzowane, jak i ofertę Zagród Edukacyjnych, Gospodarstw Ekologicznych, Hitów turystyki wiejskiej. Materiały będą zawierały ofertę turystyki wiejskiej z całej Polski, a w szczególności z Wielkopolski.
Na stoisku można będzie również uzyskać informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi, w tym dotyczące jakości świadczonych usług, standardu wyposażenia technicznego i jakości obsługi. Udzielane będą informacje na temat możliwości wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dla odwiedzających stoisko przewidziane są liczne konkursy, w których będzie można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Wszyscy goście będą mogli wziąć udział w pokazach twórców ludowych, które będą odbywały się na stoisku podczas wszystkich dni targowych.
Wszelkie informacje dotyczące kampanii będą dostępne na stronie www.odpoczywajnawsi.pl oraz na stronie www.agroturystyka.pl.