Wyniki egzaminu testowego kursu pn.: „Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, który odbył się 28 kwietnia 2013 r. godz. 1400 – 1500 do pobrania poniżej:

pobierz dokument