Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ogłasza nabór na szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych w Krakowie w terminie: 30.03.2018 r. - 21.06.2018 r.
Szkolenie odwołane!


Początek szkolenia zaplanowano na 30 marca 2018 roku. 

Szkolenie adresowane jest do studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Terminy egzaminów:

Termin Miejsce egzaminu Dokładny adres
22.06.2018 r Kraków Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
27.06.2018 r Kraków Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
29.06.2018 r Kraków Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szczegółowych informacji udziela: Michał Wnęk, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 25.

Zastrzega się możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

Do pobrania:
Harmonogram szkolenia