W dniach 27-28 lutego 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pt: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja e-WniosekPlus ". Uczestniczyło w nim 49 doradców rolniczych z całego kraju, zarówno z jednostek państwowych jak i podmiotów prywatnych.

Wykładowcami byli specjaliści z Centrali ARiMR, Paulina Raczkowska oraz Grażyna Biesiadowska-Salamon, które wpierał merytorycznie Michał Rybarczyk, z-ca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich. Uczestnicy zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi wątpliwościami nt. uruchamianego sposobu składania wniosków za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus oczekiwali konkretnych odpowiedzi i takie też otrzymywali. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano też informacji o wprowadzonych zmianach w aplikacji i sposobie wypełniania wniosku w zbliżającej się kampanii naboru wniosków.
W drugim dniu szkolenia specjaliści CDR O/Kraków - Rafał Galiak oraz Waldemar Gorajczyk przeprowadzili warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji e-WniosekPlus, pokazując funkcjonalność dostępnej wersji demo.
Program szkolenia obejmował w pierwszym dniu m.in. zagadnienia związane z zasadami przyznawania płatności rolnośrodowiskowych, Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych, płatności w ramach rolnictwa ekologicznego, a także zmiany w zakresie płatności obszarowych oraz obsługi wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus. W drugim dniu szkolenia zaprezentowane zostały zasady bezpieczeństwa w aplikacji eWniosek oraz odbyły się warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji e-Wniosek – szkolenie interaktywne.
Osoby, które chciały uzyskać uprawnienia do obsługi aplikacji e-WniosekPlus, pod koniec drugiego dnia zajęć zdawały test sprawdzającym wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia, a po jego zdaniu złożyły wnioski o nadanie loginu i hasła do obsługi aplikacji e–WniosekPlus. Następnie zostają wpisane na listę osób uprawnionych do obsługi aplikacji e-Wniosek. Lista ta dostępna jest na stronie internetowej CDR.
Szkolenia tego rodzaju organizowane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i w oddziałach w Krakowie, Poznaniu i Radomiu na szeroką skalę i w kilku terminach.