Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Zagrody edukacyjne - idea i zasady funkcjonowania” w terminie od 03.04 – 02.05.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców ODR zajmujących się zagadnieniami funkcjonowania zagród edukacyjnych i zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich. Celem ogólnym szkolenia jest aktualizacja i upowszechnienie wiedzy obejmującej zagadnienia związane z ideą rolnictwa społecznego i edukacji na wsi, założeniami programowymi Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, uwarunkowaniami organizacyjno-metodycznymi funkcjonowania zagrody edukacyjnej oraz przepisami prawnymi i możliwościami wsparcia finansowego związanymi z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.
Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych, które zostaną udostępnione na platformie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy edukacyjnej będzie pozytywne rozwiązanie zadań/testów dostępnych po zakończeniu modułów szkoleniowych.
Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do dnia 27 marca 2018 r. Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424–05–05 lub e-mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

Liczba miejsc jest ograniczona do 100 uczestników. O uczestnictwie w kształceniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu
W sprawach merytorycznych:
Elżbieta Dziasek, tel. 12 424 05 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klaudia Kieljan, tel. 12 424 05 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje w sprawie rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz
Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 54, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach technicznych w tym obsługi internetowej:
Bartłomiej Mitka
Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
- karta zgłoszenia
- harmonogram