W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się czwarte szkolenie pt: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja eWniosekPlus".

Uczestniczyło w nim 33 doradców rolniczych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz podmiotów prywatnych. Zajęcia stanowiły kontynuację wcześniej przeprowadzonych szkoleń, w których uczestniczyło 117 doradców rolnych. Były one w całości poświęcone doskonaleniu umiejętności pracy z pełną wersją aplikacji eWniosekPlus z elementami EFA, płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz płatności w ramach rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie przeprowadzili specjaliści CDR O/Kraków Waldemar Gorajczyk i Rafał Galiak oraz Barbara Sazońska z CDR O/Radom. Praca z pełną wersją aplikacji eWniosekPlus wymagała uczestnictwa w zajęciach rolników, których wnioski były opracowywane w czasie warsztatów. Podczas pracy nad wnioskami pojawiło się wiele pytań dotyczących funkcjonalności poszczególnych elementów oraz dotychczas występujących utrudnień. Wątpliwe kwestie były na bieżąco wyjaśnianie, a uczestnicy szkolenia mieli możliwość przećwiczenia wszelkich możliwych wariantów wypełniania wniosków. Omówione zostały także propozycje zmian w programach inwestycyjnych uruchamianych w bieżącym roku, tj. premiach dla młodych rolników, a także restrukturyzacji małych gospodarstw.