16 maja 2018 r., dyrekcja i pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, przeprowadzili spotkanie informacyjne dla grupy z Mołdawii i Naddniestrza - uczestników projektu "Access to success - partnerships for self-sustainable community development". Organizatorem wizyty była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która w Kiszyniowie prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. 

Dyrektor CDR Oddziału w Krakowie - dr Krzysztof Duda - przedstawił pokrótce kondycję polskiego rolnictwa, ukazując pozytywne zmiany jakie nastąpiły w branży rolniczej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kondrad Stępnik - kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, opowiedział o wkładzie CDR w ten proces i udzielił informacji na temat realizowanych projektów m.in. ideii gospodarstw opiekuńczych i zagród edukacyjnych. Karolina Boba z DROW, przedstawiła uczestnikom spotkania proces wdrażania w Polsce metody LEADER, wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W czasie całego spotkania toczyła się ożywiona dyskusja sprzyjająca wymianie doświadczeń.