23 maja 2018 r., przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Projekt realizują Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, a finansowany jest z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W trakcie konferencji zostały przedstawione doświadczenia KPODR w Minikowie w zakresie rolnictwa społecznego w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie od stycznia 2017 roku funkcjonuje piętnaście gospodarstw opiekuńczych. Dokonano podsumowania projektu „Zielona opieka…” oraz omówiono wpływ pobytu w gospodarstwach na podopiecznych. W trakcie spotkania poprowadzono dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, prowadzony z udziałem opiekunów i podopiecznych dotyczył praktycznych aspektów funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. W czasie drugiego panelu przedstawiciele pomocy społecznej (ROPS, PCPR, OPS) oraz przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków – Konrad Stępnik – dyskutowali nad możliwościami rozwoju różnych form usług opiekuńczych. W trakcie dyskusji została podkreślona potrzeba szukania rozwiązań umożliwiających zachowanie trwałości powstałych w trakcie projektu gospodarstw opiekuńczych.

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/o-projekcie/

Relacja TVP3 Bydgoszcz: https://bydgoszcz.tvp.pl/37329370/moga-liczyc-na-wsparcie-i-odpowiednia-opieke-na-terenach-wiejskich