Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 27-29.06.2018 r. zorganizowało szkolenie pt. "Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z RODO" dla pracowników oraz  przedstawicieli lokalnych grup działania, szkoły rolniczej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Celem ogólnym szkolenia było podniesienie kwalifikacji zespołów pracowniczych w zakresie wiedzy na temat nowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 25 maja 2018 roku.

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia: 

  • Informacje wprowadzające na temat zmian w ochronie danych osobowych,
  • Warunki dopuszczalności przetwarzania danych,
  • Prawa osób, których dane dotyczą,
  • Obowiązki informacyjne Administratora,
  • Zakres pracy Inspektora Ochrony Danych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji),
  • Bezpieczeństwo danych osobowych,
  • Zmiany w polskich przepisach i inne projektowane regulacje,
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania – przypadki zastosowania,
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W trzecim dniu szkolenia przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu przygotowania rejestru czynności przetwarzania, wzorcowej polityki ochrony danych, wzorcowych zapisów do umowy powierzenia, przetwarzania oraz klauzul informacyjnych.

Szkolenie poprowadził Pan Mecenas Tomasz Cygan, ekspert specjalizujący się w  zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.