W dniu 25.06.2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pt. „Wybrane działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój rolnictwa i działalność pozarolniczą – „Restrukturyzacja małych gospodarstw/Premia dla młodych rolników”.

Szkolenie było adresowane do doradców państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestnicy uzyskali informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc, omówiono najczęściej pojawiające się błędy w dokumentach aplikacyjnych oraz poinstruowano jak poprawnie wypełnić wniosek. W czasie seminarium padło wiele pytań, na które odpowiedzieli pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Krakowie oraz pracownicy CDR O/Kraków.

Po części teoretycznej przeprowadzono warsztaty w czasie, których uczestnicy dowiedzieli się jak poprawnie wypełnić wniosek oraz „Plan rozwoju gospodarstwa” wraz z załącznikami. Seminarium zakończono dyskusją o problemach mogących pojawić się w trakcie realizacji zobowiązań, które musi spełnić beneficjent działania.