W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie gościło 25 członków Grupy LEAD Maryland z Uniwersytetu Maryland w USA. W trakcie pobytu uczestnicy spotkali się z Dyrektorem CDR Oddział w Krakowie – dr. Krzysztofem Dudą, który przybliżył zadania Oddziału podejmowane w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w trakcie którego zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania działalności rolniczej ze środków europejskich w ramach prowadzonej wspólnej polityki rolnej.

 

Uczestnicy wizytowali dwa gospodarstwa agroturystyczne: „Pszczółki” w Niezwojowicach oraz „Leśniakówkę” w Glichowie, w których zapoznali się z uregulowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności agroturystycznej w Polsce. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Rybacką Stację Doświadczalną KIiR prowadzoną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W czasie spotkania z kierownictwem Stacji oraz Prorektorem UR w Krakowie dr hab.inż. prof. UR Sylwestrem Taborem, uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z działalnością gospodarczą, jak i badaniami naukowymi prowadzonymi w Stacji.

Wizyta w Małopolsce była częścią dłuższej wizyty studyjnej w Polsce. Relacja z całego pobytu: http://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2709-grupa-studyjna-z-uniwersytetu-maryland-w-cdr

Uczestnicy wizyty studyjnej to członkowie grupy LEAD Maryland – programu stypendialnego prowadzonego przez LEAD Maryland Foundation, Inc., którego celem jest identyfikacja i rozwój przywództwa w służbie rolnictwa, środowiska naturalnego i społeczności wiejskich. Fundacja LEAD Maryland przyznaje dwuletnie stypendium wybranym uczestnikom, tworząc klasy 20-25 wschodzących liderów. Program nauczania LEAD Fellowship koncentruje się na edukacji publicznej, budowaniu umiejętności, rozwoju przywództwa i rozwoju osobistym.

Poprzez uczestnictwo w programach stypendyści stają się bardziej przygotowani do rozwiązywania problemów, identyfikowania zasobów, angażowania i edukowania innych, kierowania społecznościami i kształtowania polityki publicznej.

Program stypendialny LEAD Maryland jest realizowany we współpracy: Fundacja LEAD Maryland Foundation, Uniwersytet Maryland Extension oraz wiele innych organizacji pozarządowych, firm i osób prywatnych.

Informacje o programie: https://extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_docs/LEAD%20Growing%20Leaders%20Brochure%202015.pdf