W dniach 3-4 września 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Zioła w domu i w gospodarstwie - zastosowanie ziół w kosmetyce i żywieniu zwierząt".

W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego, przede wszystkim były to osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.

Celem szkolenia, trzeciego już z kolei o tej tematyce organizowanego przez oddział krakowski, była edukacja pracowników doradztwa rolniczego z zakresu zastosowania ziół w kosmetologii i żywieniu zwierząt oraz podniesienie wiedzy uczestników szkolenia dotyczącej tradycyjnych metod ziołolecznictwa, diet opartych na stosowaniu dzikich roślin, wyposażenia domowej apteczki ziołowej oraz praktycznych aspektów odnoszących się do prawidłowych zasad zbioru, suszenia i przechowywania ziół.

 

Zajęcia poprowadził Robert Księżopolski, lekarz medycyny i doradca żywieniowy, zajmujący się na co dzień dietetyką medyczną i suplementacją żywieniową w praktyce.

W pierwszym dniu szkolenia poruszona została następująca tematyka:

Wprowadzenie do medycyny ludowej - natura i kultura. Tradycje ziołolecznictwa ludowego - omówiono różne rodzaje źródeł wiedzy w zakresie medycyny ludowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Karpat Zachodnich.

Rośliny w pożywieniu ludzi i zwierząt/ Kuchnia ziołowa. Przykłady diet z zastosowaniem roślin dzikich –przedstawiono przykłady diet roślinnych i roślin w diecie, wartości kaloryczne a wartości prozdrowotne przypraw i ziół oraz przykłady przepisów kulinarnych z wykorzystaniem ziół i przypraw w profilaktyce różnych dolegliwości.

Postacie i rodzaje leków oraz preparatów ziołowych - napary, odwary, nalewki, maści. Domowa apteczka ziołowa – zaprezentowano zasady przygotowywania różnych postaci leków ziołowych, przykłady często stosowanych i popularnych ziół w gospodarstwie domowym oraz przykładowy skład domowej apteczki ziołowej „pierwszego rzutu” dla całej rodziny.

Substancje lecznicze w wybranych roślinach, czyli czego uczy nas farmakognozja. Przykłady zastosowań roślin w kosmetologii. Scharakteryzowane zostały właściwości lecznicze lub kosmetyczne wybranych roślin oraz nastąpiła krótka charakterystyka grup substancji aktywnych w roślinach leczniczych i przyprawowych oraz ich działanie i najczęstsze zastosowania.

- Kiedy i jakie zioła/surowce roślinne zbierać, jak suszyć i najlepiej przetwarzać? Kalendarz zbioru ziół i ABC przetwórstwa domowego. Krótko omówiono kalendarz zbioru i zasad adjustacji (przetwórstwa) około 20 ziół dziko rosnących i uprawianych, w celu maksymalnego zrachowaniach właściwości leczniczych.

W drugim dniu szkolenia miał miejsce wyjazd studyjny do Zarzecza koło Łącka, do Domu Sądeckiego - Gospodarstwa Agroturystycznego, w trakcie którego skupino się na zbiorze i przetwórstwie surowców roślinnych. Gospodarstwo specjalizuje się w wiejskiej turystyce kulturowej Karpat, a także organizuje warsztaty ceramiczne i proponuje ziołowe produkty dietetyczne oraz prozdrowotne.

W trakcie warsztatów szczegółowo omówiony został temat: Zbióru roślin dzikich i ziołowych ogródków przydomowych (ocena lokalnych zasobów). W ramach szkolenia odbył się spacer botaniczny polegający na rozpoznawaniu i zbiorze wybranych roślin z siedlisk naturalnych w pobliżu gospodarstwa. Uczestnicy mieli możliwość zbioru różnych gatunków i różnych części roślin, które były poddane dalszej obróbce i wykorzystane w trakcie warsztatu. Kolejnym punktem zajęć było zaznajomienie się z apteczką domową leków ziołowych oraz przygotowanie ziołowych kosmetyków. Szczegółowo poświęcono czas na przetwórstwo zebranych i przygotowanych uprzednio gatunków roślin w warunkach gospodarstwa - soki roślinne, napary, odwary, nalewki, maści i inne postacie recepturowe.

Szkolnie zostało ocenione przez uczestników szkolenia wysoko, z jednoczesnym apelem o koniczność orgaznizowana dalszych szkoleń w tym zakresie.

 

Karolina Boba

DROW

CDR O/Kraków