W dniach 3-7 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny realizowany w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Wyjazd został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Operację współfinansowano w ramach działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i w Holandii oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 20 osób, w tym: przedstawiciele partnerów projektu, pracownicy lokalnych grup działania, ośrodków pomocy społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu małopolski.

W trakcie wyjazdu nastąpiła identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rolnictwa społecznego rozumianego jako połączenie rolnictwa z usługami o charakterze społeczno-opiekuńczymi. Uczestnicy mieli okazję poznać cztery gospodarstwa opiekuńcze w Holandii (Boerderij’t Paradijs, De Kleine Weide, De Henricus Hoeve, Hoeve Klein Mariëndaal) oraz dwa gospodarstwa społeczne w Niemczech (Institut für soziales Lernen mit Tieren oraz Bauernhof Sagel). Zgromadzone dobre przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów, które będą wykorzystywać zasoby gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich do działalności o charakterze społecznym.

Szczegółowy raport z wyjazdu dostępny TUTAJ.

 

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020