Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uczestniczyło w międzynarodowym seminarium pn. „Social farming in European countries” zorganizowanym w dniach 10-11 września 2018 r. przez Ministerstwo Rolnictwa w Pradze (Czechy) we współpracy z Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach. Celem wydarzenia było przedstawienie poziomu rozwoju rolnictwa społecznego w wybranych krajach europejskich oraz nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów Europy w zakresie rolnictwa społecznego.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie w Ministertwie Rolnictwa, w trakcie którego wykłady poprowadzili zaproszeni goście, m.in. z Czech, Holandii, Niemiec, i Włoch, którzy zajmują się zawodowo tematem rolnictwa społecznego. Wśród nich byli przedstawiciele Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach, Uniwersytetu w Wageningen, Uniwersytetu w Kassel, a także firmy zarządzającej projektami AGIA i Włoskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego AIAB Liguria.

Druga część seminarium odbyła się na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach, gdzie przeprowadzono warsztaty dotyczące wyzwań i korzyści płynących z prowadzenia gospodarstwa społecznego dla rolnika oraz osób przebywających w takim miejscu. Uzupełnieniem seminarium była wizyta w gospodarstwie społecznym Dvůr Čihovice w Týn nad Vltavou, którego działalność jest dedykowana osobom niepełnosprawnym. Gospodarstwo społeczne do swojej działalności wykorzystuje gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 40 ha (sady i uprawa truskawek) i produkcji zwierzęcej (ok. 80 krów melcznych, owce, konie, psy i koty). Ponadto, prowadzony jest warsztat stolarski, zakład porcelany i zakład tkacki, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne. W jednym z budynków – Dom św. Agnieszki - prowadzony jest od poniedziałku do piątku internat dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, które również zaangażowane są w zajęcia w gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji o seminarium i rolnictwie społecznym w Czechach na stronie:

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/uncategorized-cs/socialni-zemedelstvi-v-evrope/