W dniach 1-2 września br. w Częstochowie odbyła się 27. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Wydarzenie organizowane jest przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy. Tegoroczne uroczystości w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, opatrzono hasłem Niepodległa.

Wystawę otworzył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim przemówieniu dziękował wszystkim rolnikom za ich tegoroczny trud. Podkreślił, że w tym roku warunki pogodowe były bardzo trudne. Susza wystąpiła na znacznym obszarze Polski. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że rolnicy, których gospodarstwa cierpiały wskutek tegorocznej suszy nie zostaną bez pomocy. Minister przypomniał również zasługi rolników w odzyskaniu niepodległości i ich udział w walkach w czasie wojny.

Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo byliśmy obecni także na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Odpoczywaj na wsi” promując ideę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Swoją ofertę zaprezentowały zagrody z woj. śląskiego: Niezapominajka, Sokole Ranczo i Stefanówka oraz Willa Jasna z Małopolski.

W ramach święta rolników w Częstochowie zorganizowano: ekspozycję zabytkowych maszyn rolniczych, wystawy drobnego inwentarza, prezentacje lokalnych grup działania, zagród edukacyjnych, kiermasze: kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów ekologicznych, produktów rolno-spożywczych, występy krajowych i zagranicznych zespołów folklorystycznych.