W dniach 22-23 października 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. 

Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Celem dwuletniego projektu jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w zakresie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych. Projekt znajduje się w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz wartości społecznej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

Opiera się na stworzeniu europejskiej platformy z narzędziami online dla pracowników młodzieżowych, zatrudnienia agenci i wolontariusze, którzy codziennie pracują z młodymi ludźmi. Potrzeba jest zdeterminowana brakiem wiedzy i specjalistycznych porad dla młodych ludzi na temat możliwości pracy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Usługi dla młodzieży, w tym młodzieżowe organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, instytuty i agencje zatrudnienia zajmujące się młodzieżą, powinny być bardziej aktywne w rozwijaniu działań młodzieżowych w celu wspierania młodych ludzi jako specjalistów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Z tego powodu zidentyfikowano potrzebę wyszkolenia pracowników młodzieżowych, pośredników pracy, a nawet wolontariuszy, aby wyposażyć ich w niezbędne narzędzia do inicjowania i kierowania działań skierowanych do młodych ludzi, takich jak warsztaty dotyczące zatrudnienia i indywidualne porady. Projekt obejmuje wymianę dobrych praktyk, wdrażanie sieci na poziomie europejskim w celu ułatwienia pracy młodzieży z umiejętnościami związanymi z dziedziną kultury, szkolenia liderów młodzieżowych oraz rozwój europejskiej platformy z narzędziami internetowymi dla pracowników młodzieżowych oraz pośredników pracy, aby zainspirować ich i przyczynić się do rozpowszechniania prac dotyczących dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży.

Promowanie pracy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego jest istotne, ponieważ pokazują to dane statystyczne, gdzie młodzi ludzie są bardzo zmotywowani, aby wykorzystać swoją energię i kreatywność do rozwijania pracy związanej z Europejskim dziedzictwem kulturowym.

Projekt ujęty jest w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (a także w kontekście Plovdiv w Bułgarii, które będzie Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii w 2019 r.) oraz ma bezpośredni cel zwiększenia zatrudniania młodych ludzi w sektorze kultury. W tym celu powstanie platforma z narzędziami online dla pracowników, agentów pracy i wolontariuszy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi.

Z tego powodu zorganizowane zostanie szkolenie, aby wyposażyć ich w niezbędne narzędzia do inicjowania i kierowania działaniami dedykowanymi dla młodzieży; takie jak warsztaty pracy i spersonalizowane porady. Projekt obejmuje wymianę dobrych praktyk, wdrożenie sieci na poziomie europejskim w celu ułatwienia znalezienia pracy dla młodzieży z umiejętnościami związanymi z dziedziną kultury, szkoleniem liderów młodzieżowych i młodzieży oraz stworzenie europejskiej platformy z narzędziami internetowymi dla osób pracujących z młodzieżą i agentów pracy, aby zainspirować ich i przyczynić się do upowszechniania pracy nad dziedzictwem kulturowym wśród młodzieży.

Promowanie pracy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego jest istotne, ponieważ pokazują to dane statystyczne gdzie młodzi ludzie są bardzo zmotywowani, aby wykorzystać swoją energię i kreatywność do rozwijania pracy związanej z Europejskim dziedzictwem kulturowym.

Spotkanie otwierające Kick Off Meeting zostało zaplanowane na początku realizacji projektu, w trakcie którego partnerzy mieli możliwość zaznajomienia się ze swoimi dotychczasowymi działaniami, głownie dotyczącymi wspierania dziedzictwa kulturowego. Z ramienia CDR O/Kraków, wykład dotyczący polskiego dziedzictwa kulturowego wygłosił Dyrektor Oddziału dr Krzysztof Duda. W drugim dniu spotkania uczestnicy w ramach wzajemnego poznawania dziedzictwa kulturowego zwiedzili Muzeum Podziemne Krakowa oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Red Raj Relaksowisko w Młoszowej, gdzie właściciele m.in. aktywnie udzilają się na rzecz wioski tematycznej w Dulowej gdzie kultywuje się zarówno dziedzictwo materialne jaki nie materialne.

srednie

W projekcie bierze udział pięciu partnerów: INNETICA z Hiszpanii; Edu Consulting, z.ú z Republika Czeska; Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Małych Średnie przedsiębiorstwa z Bułgarii; European Grants International Academy S.R.L. z Włoch i GURSU BELEDIYESI z Turcji.

logotypy

uelogo 

 The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
Such content expresses the views of its author(s) only.
MINERVA: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE
Project no 2018-1-PL01-KA205-050057