Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 21 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.

W szkoleniu wzięli udział doradcy zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy zajmują się rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wiejskim gospodarstwem domowym, a w szczególności osoby, w których zakresie kompetencji znajduje się rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z działaniami podejmowanymi przez CDR O/Kraków w ramach rozwijania koncepcji gospodarstw opiekuńczych; a także zwiększenie wiedzy wśród doradców na temat aspektów podatkowo-ubezpieczeniowych w gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym w formie działalności gospodarczej oraz zwiększenie ich kompetencji doradczych w zakresie metod pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego.

W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostały podstawowe założenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych, jako podmiotów w ramach rolnictwa społecznego. Każdy z uczestników miał możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń w tym temacie. Ponadto, przedstawiono założenia projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, którego celem będzie opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. Projekt będzie finansowany w ramach programu GOSPOSTRATEG i realizowany w konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W kolejnej części zaprezentowano aspekty związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług o charakterze społecznym. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zakładaniem jednoosobowej działalności gospodarczej, a także formy opodatkowania dochodów z tego rodzaju działalności, kwestię ubezpieczenia społecznego oraz aspekty ubezpieczenia prywatnego, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia.
W ostatniej części szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty na temat porad udzielanych osobom zainteresowanym tematem gospodarstw opiekuńczych. Warsztat został poprzedzony teoretycznym wstępem na temat metodyki doradzania w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej.