Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało wraz z Oddziałem w Radomiu szkolenie pn. „Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym". Szkolenie odbyło się w dniach 27-28 listopada 2018 r.

W szkoleniu wzięli udział doradcy zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy zajmują się rozwojem obszarów wiejskich oraz problematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Celem szkolenia było przedstawienie przepisów prawnych regulujących rynek instalacji odnawialnych źródeł energii, zmiany oraz prognozy. Doradcom zaprezentowano szereg różnych przykładów OZE a w drugim dniu szkolenia praktycznie ich zastosowanie z konkretnymi wynikami opłacalności i działania. Odbyły się także zajęcia dotyczące czytania rachunków za energię elektryczną, które spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem.

Omówione zostały m.in.:
1. Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym
2. Jak czytać rachunek za energię elektryczną
3. Racjonalne wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w gospodarstwie rolnym.
4. Innowacyjne rozwiązania w energetyce wodnej.
5. Biogazownie rolnicze jako stabilne źródło energii.
6. Szanse realizacji celów OZE do 2020 r.
7. Metodyka doradzania: Odnawialne źródła energii w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich.
8. Instalacje do pozyskania energii odnawialnej – warsztaty na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie