Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 5 lipca 2013 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów rodzinnych drobnych gospodarstw rolnych pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

 

Sam temat wskazuje więc niejako na dwa nurty problemowe konferencji tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne gospodarstw i społeczne rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

W społecznym obszarze rozważań mieści się głównie problematyka:

- rozwoju obszarów wiejskich w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

- sytuacji społeczno-zawodowa ludności wiejskiej

- zabezpieczenia społecznego i socjalnego rolników

Drugim szeroki obszarem rozważań, które podejmujemy na konferencji będzie problematyka ekonomiczna rolnictwa, gospodarstw i ludności rolniczej, zwłaszcza żyjącej w gospodarstwach drobnych.

Prezentowane w tym obszarze referaty i doniesienia naukowe dotyczyć będą głównie:

- aktualnych problemów reformowania Wspólnej Polityki Rolnej i jej odniesień do gospodarstw

małych

- problemów strukturalnych i agrarnych obszarów wiejskich

- ekonomiki i organizacji drobnych gospodarstw rolnych

- organizacji rynków rolnych przyjaznych dla małych podmiotów rolnych.

Zamiarem organizatorów jest aby różni interesariusze (i instytucje) pracujący na rzecz rolnictwa krajów Unii Europejskiej, a także krajów pretendujących do członkostwa (w UE) przedstawili i skonfrontowali swoje wyniki badań, stanowiska, opinie i oceny dotyczące stanu i rozwoju drobnych gospodarstw rolnych w Europie. Chcemy aby przedstawiciele organów Unii Europejskiej, oraz rządów krajów reprezentowanych na konferencji zaprezentowali aktualne stanowisko w zakresie WPR odnoszące się do gospodarstw rodzinnych i drobnych. Zamiarem organizatorów jest także aby organizacje samorządowe, rolnicze i wiejskie oraz społeczno-zawodowe rolników, przedstawiły problemy ekonomiczne i socjalne z jakimi borykają się w ich krajach rolnicy, w tym dwuzawodowi, prowadzący, rozwijający lub likwidujących produkcję w gospodarstwach drobnych. Przedstawiciele środowisk naukowych uczelni i instytutów rolniczych i ekonomicznych przedstawią stan badań dotyczących społecznych i ekonomicznych problemów gospodarstw drobnych.

Konferencja skierowana jest dla osób zainteresowanych problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich.

Zamiarem organizatorów jest aby w trakcie konferencji wypracowano komunikat końcowy, który będzie przesłany do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Ministrów ds. rolnictwa i Ministrów ds. socjalnych krajów biorących udział w obradach.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 633 04 84  lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 lipca 2013 roku. Zaproszenie do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Jawny, specjalista DROW, CDR O/Kraków, tel.:  12 424 05 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:
- Zaproszenie

- info

- karta