W dniu 22 stycznia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie gościliśmy grupę przedstawicieli biznesu rolnego i rolników z Ukrainy. Wizyta w Polsce była w ramach projektu pt. „Efektywna gospodarka. Doświadczenia Polski na Ukrainie” realizowanego przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z siedzibą w Charkowie we współpracy z Konsulem Generalnym RP w Charkowie.

Jednym z ważniejszych elementów programu było zapoznanie gości z Ukrainy ze specyfiką rolnictwa w Polsce, szczególnie w kontekście wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, realizacji programów wsparcia gospodarstw rolnych na przykładzie konkretnych gospodarstw. W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel handlowy – sprzedawca maszyn rolniczych.

Najważniejsze kwestie, jakie interesowały uczestników podczas wielogodzinnej wizyty to wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na zmianę wielkości produkcji rolnej w poszczególnych sektorach, zatrudnienie w rolnictwie, rozwój rolnictwa ekologicznego, konkurencyjność polskich produktów na rynku międzynarodowym oraz struktura doradztwa w Polsce i rola poszczególnych instytucji państwowych w rozwoju rolnictwa.
Efektem wizyty w Polsce jest promowanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej na Ukrainie w celu zwiększenia zaangażowania unijnej pomocy w tym kraju.