Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akualnosci umieszczono nowe, zaktualizowane informacje dla rolników pt: 

 - Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe,                                                                                                          

- Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

- Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Infromacje zostały zaktualizowane w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 2136). 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 150